Realizacje

Wśród naszych zleceniodawców znaleźli się m.in. tacy inwestorzy, jak okoliczne i dalsze gminy: Gorlice, Uście Gorlickie, Grybów, Ciężkowice, Sękowa, Lipinki, Bobowa, Łużna, Biecz, Ropa, Jerzmanowice-Przeginia, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Dobczyce, Kazimierza Wielka, Wysowa, Stary Sącz oraz liczni inwestorzy prywatni, organizacje i przedsiębiorstwa, tacy jak np. Lasy Państwowe, Poszukiwania Nafty i Gazu SA, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, Elektrociepłownia „Gorlice” Sp. z o.o., PMI „Izolacja-Matizol” SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach, Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gmin Gorlice, ZOZ Gorlice, Domy Pomocy Społecznej w Klimkówce i Gorlicach, Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Caritas Gorlice, GPPD „Forest” Sp. z o.o., Rafineria Nafty „Glimar” SA Gorlice, i In.

Wśród wykonywanych zadań wiele współfinansowanych było ze środków pomocy Unii Europejskiej.

Realizacje:

 • - Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Glinik w Gorlicach
 • - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma przepompowniami ścieków z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Sękowej
 • - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylance
 • - Budowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w m.Żary, Czubrowiec, Przeginia
 • - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Libusza i Korczyna
 • - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Binarowa i Racławice
 • - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zagórzany
 • - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moszczenicy etap I i II.
 • - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysowa-Zdrój.
 • - Budowa sieci kanalizacji i sieci wodociągowej do budynków odbudowanych osobom poszkodowanym na skutek działania osuwisk w 2010r. w m.Siedliska i Wilczyska
 • - Budowa kanalizacji sanitarnej w Klęczanach
 • - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Nowy Żmigród
 • - Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Glinik Mariampolski w Gorlicach
 • - Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Siedliskach
 • - Budowa gimnazjum i hali sportowej w m. Ropa
 • - Budowa hali sportowej wraz z zapleczem techniczno-funkcjonalnym i trybuna widowiskową przy ZSZ w Zakliczynie
 • - Budowa hali sportowej z przewiązką przy ZSZ w Grybowie
 • - Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Ropicy Polskiej
 • - Przebudowa i rozbudowa Oddziału Nefrologicznego oraz Stacji Dializ w budynku Szpitala Specjalistycznego im. H.Klimontowicza w Gorlicach
 • - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu
 • - Budowa basenu rekreacyjnego w m. Wysowa-Zdój
 • - Budowa sali gimnastycznej dla szkoły podstawowej nr1 w Gorlicach
 • - Budowa budynku Zakładu Przetwórstwa miodu wraz z przyłączem wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowejoraz dojazdami, parkingami i chodnikami w Stróżach- Sądecki Bartnik
 • - Wiadukt na torach PKP w m. Biecz
 • - Budowa infrastruktury technicznej na terenie Gorlickiej ekologicznej strefy gospodarczej
 • - Odbudowa mostu na rzece Biała Tarnowska w m. Sędziszowa w gminie Bobowa
 • - Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Libusza –Pasternik
 • - Odbudowa mostu na potoku Regetowka w m. Smerekowiec
 • - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Gładyszów-Krzywa w Gładyszowie
 • - Zabezpieczanie osuwisk w miejscowościach Wilczyska, Brzana
 • - Remonty ulic Pod Lodownią, Węgierskiej, Armi Krajowej, Żeromskiego, Bieckiej w Gorlicach wraz z budowa chodników, przebudową gazociągów, kanalizacji deszczowej, montażem oświetlenia ulicznego oraz budowy chodników, zatok autobusowych, remonty dróg, remonty szlaków zrywkowych, remonty dróg leśnych, kompleksowe odnowy przestrzeni publicznych, roboty rozbiórkowe.