Z.U.P.H. Hazbud Sp. z.o.o.

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HAŻBUD" powstał w roku 1994 poprzez połączenie trzech zakładów remontowo-budowlanych obecnych członków Zarządu, działających na rynku od 1984 roku. W szerokiej ofercie swoich usług Zakład nasz m.in. wykonuje:

 • - roboty ogólnobudowlane w generalnym wykonawstwie,
 • - sieci kanalizacji burzowej i sanitarnej,
 • - sieci wodociągowe,
 • - oczyszczalnie ścieków,
 • - budowa dróg,
 • - nawierzchnie z kostki brukowej,
 • - roboty elektryczne,
 • - instalacje wod-kan.,
 • - usługi sprzętowe,
 • - produkcja betonu i wyrobów betonowych,
 • - budowa budynków jednorodzinnych od projektu „pod klucz”

Załoga

Liczba zatrudnionych pracowników wg stanu na miesiąc maj 2013 wyniosła 151 pracowników. Osoby te są sprawdzonymi pracownikami o wielorakich umiejętnościach, dużej fachowości, sumienności i odpowiedzialności, posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania konkretnych robót. W efekcie kadrę pracowniczą stanowią doświadczeni operatorzy koparek, spycharek, walców, wyciągów, kierowcy, murarze, tynkarze, cieśle, blacharze, malarze, tapeciarze, fliziarze, instalatorzy wod-kan. i elektryczni, spawacze rur polietylenowych, brukarze, asfalciarze, i.in. Reprezentowane przez nich zawody budowlane w pełni zaspokajają wymagania realizowanych przez naszą Firmę zadań. Realizacja robót przebiega pod nadzorem wyspecjalizowanej kadry kierowniczej posiadającej bogate wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych w szerokim zakresie oraz uprawnienia budowlane z różnych branż budowlanych, m.in.:

- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie w specjalnościach drogowej i mostowej
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
- uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg